Privacy

Điều khoản sử dụng

Khi truy cập vào website https://www.mcaex.net đồng nghĩa với việc khách hàng chấp nhận với chính sách và điều khoản của trang. Chúng tôi sẽ thay đổi bất cứ thông tin gì cần thiết để giúp website phù hợp hơn.

Những thay đổi sẽ không được báo trước, chấp nhận truy cập vào website đồng nghĩa bạn chấp nhận với những thay đổi. Bạn nên thường xuyên cập nhập vào những website để biết được những thay đổi.

Nếu khách hàng không đồng ý với những chính sách và điều khoản khi  truy cập vào website https://www.mcaex.net, bạn vui lòng ngừng truy cập vào website này, hoặc gửi ý kiến đóng góp vào phần liên hệ để được hỗ trợ.