Tìm hiểu An ninh quốc phòng là gì? Lực lượng nào thuộc quốc phòng

Rate this post

Xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh là nhiệm vụ, chiến lược hàng đầu của toàn đảng, toàn quân và toàn dân. Vì vậy, hiểu và nắm rõ nội dung về an ninh quốc phòng sẽ giúp cho con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam được thuận lợi hơn. Vậy An ninh quốc phòng là gì? Hãy cùng mcaex.net tìm hiểu trong bài viết dưới đây bạn nhé!

I. An ninh quốc phòng là gì?

An ninh quốc phòng là gì?

Phòng thủ quốc gia là hành động tổ chức, thực hiện các biện pháp phòng thủ quốc gia nhằm bảo vệ, ngăn chặn mọi nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài. Cơ quan cao nhất của Bộ Quốc phòng là Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giữ vai trò cao nhất.

Quốc phòng là gì? Quốc phòng là hoạt động nhằm đảm bảo an ninh và sự tồn vong của quốc gia – dân tộc. Bảo vệ Tổ quốc được phản ánh là hoạt động chính đáng và hợp pháp của đất nước.

Mặc dù luật pháp quốc tế thường không cho phép biện minh cho việc phòng vệ, nhưng có thể dễ dàng cho rằng nếu một quốc gia bị tấn công từ bên ngoài, quốc gia đó có quyền tự vệ, kể cả các cuộc tấn công trả đũa. Năm 1979, Việt Nam mở cuộc phản công trong Chiến tranh Tây Nam, đánh bại hoàn toàn Khmer Đỏ.

II. Điều luật Hiến chương Liên Hợp quốc về quyên tự vệ an ninh quốc phòng

Điều luật Hiến chương Liên Hợp quốc về quyên tự vệ an ninh quốc phòng

Liên Hiệp quốc công nhận quyền tự vệ, Chương VII, Điều 51 của HIến chương Liên hiệp quốc 

Điều 51: Không có điều nào trong Hiến chương hiện hành làm giảm quyền sở hữu tập thể hoặc tự vệ cá nhân nếu một cuộc tấn công vũ trang xảy ra chống lại một thành viên của Liên hợp quốc, cho đến khi Hội đồng Bảo an thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các biện pháp của các thành viên trong việc thực hiện quyền tự vệ này sẽ được báo cáo ngay cho Hội đồng Bảo an và không ảnh hưởng đến quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng Bảo an theo Điều lệ hiện hành bất cứ lúc nào cần thiết để duy trì hoặc khôi phục hòa bình và an ninh quốc tế.

Một số quốc gia có quy mô diện tích và dân số nhỏ, thường có những thỏa thuận ủy thác quốc phòng cho một nước khác có sức mạnh quân sự, bao gồm láng giềng. Hoặc, họ thường chọn chính sách trung lập.

Quốc phòng chính là công cuộc sử dụng sức mạng của toàn dân tộc để xây dựng, giữ nước. Lực lượng vũ trang của cả nước đều được xây dựng dưa trên cơ sở nòng cốt là sức mạnh cũng với phương châm do dân, vì dân và của dân. Cùng với đó là sức mạnh quốc phòng của đất nước ta đều được xây dựng trên nguồn vật lực, nhân lực cùng với sự tự chủ tự cường và tinh thần toàn diện của toàn dân.

Khi quốc phòng của một quốc gia vững mạnh thì cũng là lúc giữ vững được sự ổn định đất nước, hòa bình và không bị đánh bại bởi những kẻ xấu có ý đồ xâm lược, phản động.

Còn An ninh, là từ được sử dụng để nói lên trạng thái bình yên, sự ổn định cũng như vững chắc của chế độ chính trị của một quốc gia. Sâu xa hơn thì nó là sự nghiệp của toàn dân, do dân thực hiện. An ninh Tổ quốc được bảo vệ dưới sự kết hợp giữa nhân dân cùng với nghiệp vụ của lực lượng an ninh nhân dân chuyên trách, đạp tan được những âm mưu cũng như hành động không lành mạnh như phản động, xâm phạm, phạm pháp… gây mất trật tự an ninh xã hội.

An ninh nhân dân của một quốc gia có nhiệm vụ đấu tranh và không ngừng củng cố sức mạnh cho sự phát triển cho đất nước, từ sự đoàn kết, tinh dần dân tộc và vật chất được xây dựng dựa trên nền an ninh vững chắc.

Trích: Chương VII, Điều 51 của HIến chương Liên hiệp quốc 

III. Lực lượng quốc phòng an ninh bao gồm những lực lượng nào?

1. Quân đội nhân dân

Quân đội nhân dân

Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bao gồm lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên. Bộ đội thường trực của Quân đội nhân dân gồm các lực lượng chính quy và địa phương.

Hàng năm, ngày 22 tháng Chạp là Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân, ngày hội quốc phòng toàn dân. Quân đội nhân dân có đặc điểm, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Vận động, phổ biến chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của dân tộc.

Lao động sản xuất, kết hợp giữa quốc phòng và kinh tế – xã hội, tham gia phòng thủ dân sự, cùng cả dân tộc xây dựng đất nước. Việc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế.

2. Công an nhân dân

Công an nhân dân

Lực lượng Công an nhân dân là đơn vị nòng cốt của Quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm.

Các chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, chỉ huy, bảo đảm hoạt động, hệ thống dịch vụ và hệ thống và chính sách của Đạo luật An toàn Công cộng Nhân dân sẽ được điều chỉnh bởi các quy định của Đạo luật An toàn Công cộng Nhân dân và các luật khác.

Nhà nước xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng.

Lực lượng Công an nhân dân phối hợp với Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ và Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Việc phối hợp giữa Lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và Dân quân tự vệ thực hiện theo quy định của Chính phủ.

3. Dân quân tự vệ

Dân quân tự vệ

Dân quân tự vệ là đội quân lớn không thể tách rời sản xuất và công tác. Đó là sức mạnh bảo vệ đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản quốc gia ở nông thôn và cơ sở. Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, là trung tâm của cuộc chiến đấu chống địch ở vùng và cơ sở khi có chiến tranh.

Đất nước xây dựng các lực lượng dân quân tự vệ hùng mạnh và rộng khắp.

Tổ chức, nhiệm vụ, chế độ phục vụ và cơ cấu, chính sách của Dân quân tự vệ thực hiện theo quy định của Luật dân quân tự vệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thuật ngữ “quốc phòng an ninh” đã xuất hiện trên mọi nẻo đường, con phố và cũng là một môn học được đưa vào chương trình giảng dạy của nhà trường. Thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, tư tưởng là cơ sở để xây dựng quân đội và phát triển khoa học kỹ thuật quân sự, khoa học xã hội, nhân văn quân sự. Bài viết đã chia sẻ thông tin đầy đủ về quốc phòng là gì? Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc sẽ hiểu hơn về nền quốc phòng Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *